Morten Miland Samuelsen

Menighedsrådsformand

   
  Hvad laver en formand i et menighedsråd? 
Det er formanden, som leder menighedsrådets møder og sammen med det øvrige forretningsudvalg sammensætter dagsordenen til møderne. 
Hvis ikke der er et regnskabsudvalg er det også formanden der repræsenterer menighedsrådet sammen med næstformanden og kassereren ved det årlige budgetsamråd mellem alle sognene i provstiet. Det er her den pose penge, som er til rådighed til det kirkelige arbejde, skal fordeles mellem alle sognene i provstiet.