Menighedsrådet pr. 1. december 2019

Formand: Morten Miland Samuelsen

Næstformand: Anne Særkær Jeppesen

Kirkeværge: Ea Løvenwald

Kontaktperson: Ruth Skaarup

Kasserer: John Pedersen 

                Lissie Forgillo                      

                Vivi Christiansen