Menighedsrådet pr. 1. februar 2019

Formand og kontaktperson: Morten Miland Samuelsen

Næstformand: Lissie Forgillo

Kirkeværge: Ea Løvenwald

Kasserer: John Pedersen 

                      Ruth Skaarup

                      Vivi Christiansen

                      Anne Særkær Jeppesen