Menighedsrådet pr. 1. februar 2020

Formand: Morten Miland Samuelsen

Næstformand: Anne Særkær Jeppesen

Kirkeværge: Ea Løvenwald

Kontaktperson: Ruth Skaarup

Kasserer:  

                Lissie Forgillo                      

                Vivi Christiansen