Konfirmation - generelt

Konfirmationen er en festlig afslutning på et skoleårs undervisning i kristendom og kirke. Ved dåben tog Gud imod dig som sit barn – ved konfirmationen kan du få Guds bekræftelse på at han stadig mener det. Desuden kan det være dejligt og betydningsfuldt for dig selv at sige et klart Ja til at du vil høre med.

Konfirmation 2021 er for unge, der går i 8.klasse i skoleåret 2020/2021.
Normalt går man til konfirmandundervisning (”går til præst”) i den kirke, som man hører til ved at bo i sognet.
Haraldskirkens sogn er alle adresserne på vejene Høje Gladsaxe, Høje Gladsaxe Torv og Skolesvinget.

Desuden er det Haraldskirken, der tilbyder konfirmationsforberedelse til elever fra 'Gruppeordningen' på Grønnemose Skole.

Konfirmationen finder sted søndag den 2. maj 2021 kl. 10 - og indtil videre den første søndag i maj i årene fremover. Hvis der melder sig tilstrækkeligt mange konfirmander, tages den anden søndag i maj også i brug.

Konfirmandundervisningen foregår hver torsdag kl. 14:45-16:30 fra september til april (ikke i skoleferier)

Tilmelding på skemaet HER

Hvis du har særlige spørgsmål eller kommentarer, så kontakt sognepræst Morten, tlf. 2462 3969, mail mms@km.dk

Haraldskirken har lang og god erfaring med at skabe en god konfirmandforberedelse for børn med særlige udfordringer (læringsvanskeligheder, autisme, adhd osv.) - bare I fortæller os om det på forhånd :)